Alarmcentrale 0857 – 602 808 (24/7 bereikbaar)

Branchevereniging Voertuig Beveiliging, BVB

Mobile RED is lid (en mede-oprichter) van de Branchevereniging Voertuig Beveiliging, de BVB, welke vereniging deelneemt aan de Commissie van Belanghebbenden Voertuigbeveiliging van het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Deze is medeverantwoordelijk voor de huidige CCV/KIWA-SCM regelgeving en houdt daar ook toezicht op.

+ Doel BVB

Het doel van de branchevereniging is om als serieuze en professionele sparringspartner in de beveiligingsbranche mee te denken en te werken aan nieuwe regelgeving. Om dat doel te kunnen bewerkstelligen, is de BVB lid geworden van de Commissie van Belanghebbenden Voertuigbeveiliging van het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) is een onafhankelijke stichting die partijen helpt om Nederland veiliger en leefbaarder te maken. Daarvoor bieden zij kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig ondernemen en veilig leven.