Alarmcentrale 0857 – 602 808 (24/7 bereikbaar)

+ Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Uw privacygegevens zijn beveiligd en gewaarborgd conform de Algemene verordening gegevensbescherming. Mobile RED Nederland is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

De producten en diensten van Mobile RED voldoen aan alle eisen die door de diverse instanties worden gesteld (SCM, CCV, BORG, WPB, KIWA).