Alarmcentrale 0857 – 602 808 (24/7 bereikbaar)

Privacy Reglement

Uw privacygegevens zijn beveiligd en gewaarborgd conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Mobile RED Nederland is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Uw gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van de administratie van Mobile RED en de Particuliere Alarm Centrale. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.